دانلود گلچین آهنگ های جلیل پیرمومن

دانلود همه آهنگ های جلیل پیرمومن

پلی لیست و فول آلبوم جلیل پیرمومن

Best Playlist of Jalil Pirmomen

دانلود گلچین آهنگ های جلیل پیرمومن

بیوگرافی : جليل پيرمومن خواننده،ترانه سرا و آهنگساز پاپ ايرانى در يكم اسفند ١٣٤٠درشهرمراغه متولدشد اما اصالتاً ازشهر اردبيل ميباشد موسيقى را از كودكى زيرنظرپدرش كه نوازنده ماهر تورنپت بود آموخت كه دررهبريت اركستر موزيك هوابرد شيراز مشغول خدمت در ارتش بود اما با فوت ناگهانى پدردرسال ١٣٨٠ازدنياى موسيقى خداحافظى نمود تا سال ١٣٩٠با تشويق يكى از دوستان مهرداد رمضانى پور مجداًعشق موسيقى در وى شعله ورشد جليل پيرمومن فعاليت جدى خود را در١٣٩٠درصدا و سيماى شيراز آغاز نمود وتا١٣٩٥ باتوليد دو آهنگ ترانه خون دوره گرد ونامى براى توازصداوسيماى فارس خداحافظى كرد در ١٣٩٧باارايه آهنگ فكرابريشمى به مديريت وقت دفتر شعر رو موسيقى كه مورد توجه استاد معلم قرار گرفته بود تاييد وثبت سامانه دفتر شعر رو موسيقى گرديد اما باز به دلايل عدم توافق با اين سازمان خداحافظى نمود ومستقل و با تهيه كنندگى خوداز سال ١٣٩٨ تاكنون شاهد توليد كارهاى متنوع پاپ جليل پيرمومن هستيم.


آهنگ از كوچه دل جلیل پیرمومن

(1) »  ♬ جلیل پیرمومن از كوچه دل  ♬

آن تازه ز ره رسيده آمد
وآن رنج سفركشيده آمد
دريازده اززبان هرموج
پيغام دلم شنيده آمد
آرام دل وصفاى جانم
يك لحظه نيارميده آمد
ازساحل سبزآبى آب
توفان نفس كشيده آمد
من مثل خزان فسرده اما
اوچون گل نودميده آمد
دلتنگ چوشب نشسته بودم
تاتنگ دلم سپيده آمد
چون ديدگذارعاقبت
تنگ
ازكوچه دل جريده آمد
تاراست شدم به احترامش
لبخندزدودويده آمد
چون ديدگذارعاقبت تنگ
ازكوچه دل جريده آمد
تاراست شدم به احترامش
لبخندزدودويده آمد
بى گريه نبودشوق ديدار
باران كمى زديده آمد
تاجان بلبم رسيدوبرگشت
آن تازه ز ره رسيده آمد
آن تازه ز ره رسيده آمد
آن تازه ز ره رسيده آمد

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ ترانه خونه دوره گرد(ریمیکس) جلیل پیرمومن

(2) »  ♬ جلیل پیرمومن ترانه خونه دوره گرد(ریمیکس)  ♬

يه نفرترانه خونه دوره گرد شهرمونه
واسه شهرعاشقونه شعرشاعرانه خونه
مثه گنجشكهاى لونه كه روزادنبال دونه
توى سختى پول نون حيرونونگرونه
سرهرپيچ وخيابون توى شهرترانه خونه
كه روخط عابرآسفالت آتيش تابستونه
توى اين فضاى شهرى گاه گدارتوبارونه
سردى سوززمستون دست وپاشومى سوزونه
باهمه خستگيهاش از خونش بيرونه
خستگيش دربدريش توى ذاتش پنهونه
باهمه سازوسوتش مى نوازه بى بهونه
تاكه جبران كنه لطف هرچى حضاره دوره ميدونه
سرهرپيچ وخيابون توى شهرترانه خونه
كه روخط عابرآسفالت آتيش تابستونه
توى اين فضاى شهرى گاه گدارتوبارونه
سردى سوززمستون دست وپاشومى سوزونه

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ سوال بى جواب جلیل پیرمومن

(3) »  ♬ جلیل پیرمومن سوال بى جواب  ♬

زعشق بى سرانجامم چه پرسى
زعقل پیربدنامم چه پرسى
زحال این دل آتش گرفته
زآتشبازى جامم چه پرسى
سرپیرى جنون هنگامه اى ساخت
زعشق نابهنگامم چه پرسى
ازآن عاشق فریب کولى مست
که ازدل بردآرامم چه پرسى
وزآن آتش دم گرم توانسوز
که کردازپختگى خامم چه پرسى
من ازاول زعشق آغازکردم
زبخت بدسرانجامم چه پرسى
من آخرخودسوال بى جوابم
توازانبوه ابهامم چه پرسى
از آن عاشق فریب کولى مست
که ازدل برد آرامم چه پرسى
وزآن آتش دم گرم توانسوز
که کردازپختگى خامم چه پرسى

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ سوال بی جواب جلیل پیرمومن

(4) »  ♬ جلیل پیرمومن سوال بی جواب  ♬

زعشق بى سرانجامم چه پرسى
زعقل پيربدنامم چه پرسى
زحال اين دل آتش گرفته
زآتشبازى جامم چه پرسى
سرپيرى جنون هنگامه اى ساخت
زعشق نابهنگامم چه پرسى
ازآن عاشق فريب گولى مست
كه ازدل برد آرامم چه پرسى
وزآن آتش دم گرم توانسوز
كه كرداز پختگى خامم چه پرسى
من ازاول زعشق آغازكردم
نمى دانى كه ازخوبان چه ديدم
من آخر خودسوال بى جوابم
توازانبوه ابهامم چه پرسى
ازآن عاشق فريب كولى مست
كه ازدل بردآرامم چه پرسى
وزآن آتش دم گرم توانسوز
كه كردازپختگى خامم چه پرسى

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ پيشكش جلیل پیرمومن

(5) »  ♬ جلیل پیرمومن پيشكش  ♬

بوى بهارمى دهدصبح من ازصفاى تو
گل به زيارت دلم آمده پابه پاى تو
كولى خوشخرام من آهوى تيزگام من
كى شده اى تورام من اى من من فداى تو
تاربه تارموبه موزلف توفاش ميكند
اينكه چه كرده بادلم دست گره گشاى تو
درهمه عمرباخدابى تونشسته ام بيا
تاكه شبى سحر كنم بى
خبرازخداى تو
اى نفست روان من عشق به دل نهان من
هستى جاودان من زنده منم براى تو
شصت تودوبارمرده ام بازنفس شمرده ام
طفل صفت سپرده ام گوش به لاى لاى تو
باش كه گوش كهكشان درخم چرخ پركند
شورخميده چنگ من زيروبم صداى تو
تاكه به دل رسيده ام عشق نفس كشيده ام
قصه تمام اين بود حال منوهواى تو
شعروشراب ومستى ام ذوق وكتاب وهستى ام
دين وخداپرستى ام پيشكش وفاى تو

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ رجعت جلیل پیرمومن

(6) »  ♬ جلیل پیرمومن رجعت  ♬

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ همزاد جلیل پیرمومن

(7) »  ♬ جلیل پیرمومن همزاد  ♬

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ شبى خوش جلیل پیرمومن

(8) »  ♬ جلیل پیرمومن شبى خوش  ♬

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ همراه آدم جلیل پیرمومن

(9) »  ♬ جلیل پیرمومن همراه آدم  ♬

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ شور دیوانگی (ریمیکس) جلیل پیرمومن

(10) »  ♬ جلیل پیرمومن شور دیوانگی (ریمیکس)  ♬

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ شور دیوانگى جلیل پیرمومن

(11) »  ♬ جلیل پیرمومن شور دیوانگى  ♬

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ بزم دل جلیل پیرمومن

(12) »  ♬ جلیل پیرمومن بزم دل  ♬

متن شعر بزم
دل اگر دریا نباشد شبنمى هست
براى گریه در چشمم نمى هست
نشان از کعبه دارد دیده من بیا اینجا که جوش زمزمى هست
چه خوش مى سوزم ومى سازم امشب که در بزم دلم دود ودمى هست
به دور از عیش خود کامانه ما را شکوه دولت عشق وغمى هست
تو با من هستى و من با تو اى عشق که درمن
جنب وجوش عالمى هست مرا چون چنگ
دستى مى نوازد دلم را نغمه زیر وبمى هست رطب مى بارد از نخل وجودم اگرمعجز نباشد
مریمى هست براى زنده بودن مى دهم جان
که با من همدم عیسى دمى هست چه خوش مى سوزم و مى سازم امشب
که دربزم دلم دود و دمى هست به دور از عیش خودکامانه ما را
شکوه دولت عشق و غمى هست چه خوش مى سوزم و مى سازم امشب
که دربزم دلم دود و دمى هست به دور از عیش خود کامانه ما را شکوه دولت عشق وغمى هست

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ نامی برای تو جلیل پیرمومن

(13) »  ♬ جلیل پیرمومن نامی برای تو  ♬

صدای به رنگ صدای تو نیست
به جزعشق نامی برای تو نیست
شب و روز تصویر موعود من
در آیینه جز چشمای تو نیست
صدای به رنگ صدای تو نیست
به جزعشق نامی برای تو نیست
به آن زخمهای مقدس قسم
که جز زخم مرحم برای تو نیست
تنه جاده از رفتنت جان گرفت
رگ راه جز رده پای تو نیست
مزار تو بی مرز و بی انتهاست
تو پاکی و این خاک جای تو نیست
به تشییع خاک تو آمد بهار
کسی جز سبز رخت عزای تو نیست
کسی جز سبز رخت عزای تو نیست
کسی کز پی اهل مرهم رود
دگرشیعه ی زخمای تو نیست
دگرشیعه ی زخمای تو نیست
صدای به رنگ صدای تو نیست
به جزعشق نامی برای تو نیست
به آن زخمهای مقدس قسم
که جز زخم مرحم برای تو نیست

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ رویایی مکرر جلیل پیرمومن

(14) »  ♬ جلیل پیرمومن رویایی مکرر  ♬

فصل خوندنم رسیده غزلای کوچه باغی
که میخونم از تو مادر توی باغچه در چراغی
تو یه رویای مکرر تو خیال و توی خوابم
بعد این تعبیر خوابا فکر نیکی و ثوابم
با نگاهی تو عکسامون حس تازه جون میگیره
نمیخوام خاطره هامون توی فکرمون بمیره
همیشه آرزوهامون توی حسرت جون بگیره
یه ترانه س تو دلامون لطیفه چون حریره
فصل خوندنم رسیده توی هر کوچه و باغی
که میخونم و میگیرم از خدا تورو سراغی
تو وجودم تورو دیدم تو وجودت پر امیده
سرنوش برگزیده گل زندگیمو چیده

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ فکر ابریشمی جلیل پیرمومن

(15) »  ♬ جلیل پیرمومن فکر ابریشمی  ♬

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ ترانه خونه دوره گرد جلیل پیرمومن

(16) »  ♬ جلیل پیرمومن ترانه خونه دوره گرد  ♬

یه نفر ترانه خونه دوره گرد شهرمونه
واسه شهرعاشقونه شعرشاعرانه خونه
مثه گنجشکای لونه که روزا دنباله دونه
توی سختی پوله نون حیرونو نگرونه
سر هر پیچ و خیابون توی شهر ترانه خونه
که رو خط عابر آسفالت آتیشه تابستونه
توی این فضای شهری گاه گدار تو بارونه
سردیه سوز زمستون دست و پاشو می سوزونه
با همه خستگی هاش از خون ش بیرونه
خستگیش دربه دریش توی ذاتش پنهونه
با همه سازو سوتش می نوازه بی بهونه
تا که جبران کنه لطفه هر چه حضار دوره میدونه

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ از حنجره عشق جلیل پیرمومن

(17) »  ♬ جلیل پیرمومن از حنجره عشق  ♬

دیشب نفسم بوى تو بودوتونبودى
دل مست سرکوى توبودوتونبودى
ازحنجره عشق صداى توشنیدم
گوشم به هیاهوى تو بودوتونبودى
برشاخه گلبوته تن تانفسى داشت
دل قمرى یاهوى توبودوتونبودى
دل قمرى یاهوى توبودونبردى
برگونه من گردغریبانه مهتاب
آمیخته بابوى توبودوتونبودى
آمیخته بابوى توبودوتونبودى
وقتى غزل چشم سیاه توسرودم
شب مطلع گیسوى توبودوتونبودى
رفتم زخودآن گونه اندیشه بودن
باریک ترازموى توبودوتونبودى
دیشب نفسم بوى توبودوتونبودى
دل مست سرکوى توبودوتونبودى
ازحنجره عشق صداى توشنیدم
گوشم به هیاهوى توبودوتونبودى

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی

دانلود همه آهنگ ها در یک فایل

امتیاز بده گلم

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا:

هنوز امتیازی ثبت نشده رفیق

دانلود از ملودی مانیا نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.