دانلود بهترین آهنگ ها برای کشور ایران و وطن پرستی

دانلود بهترین آهنگ ها برای کشور ایران و وطن پرستی

دانلود بهترین آهنگ ها برای کشور ایران و وطن پرستی


(1) »  ♬ با من از یاران بگو  ♬

یاور از راه رسید با من از ایران بگو
از فلاته غوطه ور در خونه بسیاران بگو
باده شب گرد سخن چین پشت گوش پرده هاست
تا جهان اگ شود بیپرده از یاران بگو
بامن از ایران بگو

شب سیاهی میزند برخانه های سوگوار
از چراغه روشن اشکه سیه پوشان بگو
پرسه ی یاس ست در اباد این پتیاره گان
از زمین از زندگی از عشق از ایمان بگو
سوختم اتش گرفتم از رفیقو نا رفیق
از غریبو اشنا یارانه هم پیمان بگو
ضجه ی نام اوران زخمی به خاموشی نزد
از خروشه نعره ی انبوه گمنامان بگو
قصه هایه قهرمانان قهر ویران گر نداشت
از غمو خشم جهان ساز تهی دستان بگو
با زمستانی که میتازد به قتله عام باغ
از گل خشمی که میروید دراین گلدان بگو
یاور از راه رسیده بامن از ایران بگو
از فلاته غوطه ور درخون بسیاران بگو
باده شب گرد سخن چین پشت گوش پرده هاست
تا جهان اگ شود بیپرده از یاران بگو
بامن از ایران بگو

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


(2) »  ♬ سلام ای خاکه خوب مهربانی درفش سرفراز کاویانی  ♬

سلام ای خاکه خوب مهربانی درفش سرفراز کاویانی
سلام ای گم شده در بودنه خویش به یغما رفته هم ایینو هم کیش
سلام ای سرزمینه اریایی دریغا دوریو درد و جدایی
سلام ایرانه من کی رفتی از یاد که بودی مهده خوبان خانه داد
سلام ای اهله دل را جایه ایران دلیران را دل خاک تو معبد
سلام ای شهره خوب شهر ارش سیاوش را کجا میسوزد اتش
چرا شب ناله تلخیه تو اکنون هراست کی بدی از دشمن دون
کجا چنگیزو تیمورو سکندر توانای نبردت ای قلندر
شگفتا گر ببینت روشنایی نهان ماند نوا در بی نوایی
سلام ای خاکه خوب مهربانی درفش سرفراز کاویانی
سلام ای گم شده در بودنه خویش به یغما رفته هم ایینو هم کیش
سلام ای سرزمینه اریایی دریغا دوریو درد و جدایی
سلام ایرانه من کی رفتی از یاد که بودی مهده خوبان خانه داد

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


(3) »  ♬ ولایت  ♬

خدایا این وطن مأوایه مایه
دلو دل دار و دل اروم مایه
نمیدم این ولایت رابه دشمن
زمونیکه حقیقت یاره مایه
نمیدم این ولایت را به دشمن
زمونیکه حقیقت یار مایه
نیاد اونروزی که ایران خوار گرده
بدست دشمنش بیمار گرده
الهی جانو مالم هر چه دارم

فدایه موطنم ایران گرده
الهی دشمنت بی خانه مون بی
ذلیلو دربدر در این زمان بی
مترس از دسته غدار زمونه
که یارت ملت ایران زمین بی
مترس از دسته غدار زمونه
که یارت ملت ایران زمین بی

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ خشت وطن

(4) »  ♬ امین بردیا خشت وطن  ♬

عاشق نیستی که بدونی معنای وطن را
وطن با خزانت میمانم خاک بی خزانم
گرچه حتی به رویا خشتی از تو ندارم
زیر سقف خوبی هات میمانم
وطن زیباست رها بودن اما نه از ریشه
وطن عشقت در وجودم حسی جاودانه
از خاک سیاهت شعری از شکوهت تا آبی دنیا خواهم خواند
وطن گهواره کورش کعبه زرتشت
وطن از جان گرامی تر تو جاودانه ایران
گرچه حتی به رویا خشتی از تو ندارم زیر سقف خوبی هات میمانم
اگر هرجای دنیایم وطن دنیا آورد سویت جذبه عشق من
هر که هرچه میخواهد بگوید یا نگوید من از تو میسرایم ای ایران

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ ایران

(5) »  ♬ امید غفاری ایران  ♬

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ سرزمین

(6) »  ♬ سید علی شمس سرزمین  ♬

ای سر فراز و پاک ای میهن دلیر
پیروز و جاودان بی باک مثل شیر
اسم قشنگ تو روی لب همه
تا باشه این جهان خوش میشه زمزمه
از شرق تا شمال از غرب تا جنوب
هستی همیشه ناب هستی همیشه خوب
هر قدر بگذره اسطوره ای وطن
اسمت همیشه سبز ای سرزمین من
با خوبی و خوشی با سختی و بلا
تا آخرین نفس آماده جان ما
قلب تپنده ی ایران خلیج فارس
تا قرن های دور این افتخار ماست
از شرق تا شمال از غرب تا جنوب
هستی همیشه ناب هستی همیشه خوب
هرقدر بگذره اسطوره ای وطن
اسمت همیشه سبز ای سرزمین من
اسطوره های تو هر جا شنیدنی
اوج شکوه تو هر روز دیدنی
هر رشته کوه تو یک رشته از تنه
توی وجود ما هی نبض میزنه
از شرق تا شمال از غرب تا جنوب
هستی همیشه ناب هستی همیشه خوب
هرقدر بگذره اسطوره ای وطن
اسمت همیشه سبز ای سرزمین من

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ ایران

(7) »  ♬ ایلیا پاییز ایران  ♬

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ وطنم ایران

(8) »  ♬ شهرام ناظری وطنم ایران  ♬

و طن خاک پاکت ب نای وجود م پر از ن قش م هرت ه مه تار و پودم
تو بیم و امیدم تو بود و ن بودم تو چون نغمه ای آتشینی دلنشینی جان فزایی
پ ناه م ن ای س رزمین دل س ربلند دل آریایی
تو ش عری و شوری تو د ریای نوری تو چون نغمه ای آتشینی دلنشینی جان فزایی
پ ناه م ن ای س رزمین دل س ربلند د ل آریایی
ای و طنم ایران ای و طنم ایران د ر د ل م ن روشنی نور امیدی
د ر شب ناباوریم ص بح سپیدی نور امیدی نور امیدی

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ خاک عزیز

(9) »  ♬ ابراهیم درزی حاجی خاک عزیز  ♬

ایران من مهد دلاور ها
ای به فدای خاک تو سرها
ای مرز هایت مرز آزادی
فر و شکوه تو خدادادی
ای خاک تو مهد سیاوش ها
ای رد شده از خون و آتش ها
ماغیرت و صبر دماوندیم
هم ریشه ی البرز و الوندیم
ایران خاک پر غرورم ایران شادی و سرورم باتو غرق عشق و نورم
ایران بیشه ی دلیران ایران زادگاه شیران ایران روح و جانم ایران
ای در دلت صد ها غم و شادی
عمری تبر خوردی و گل دادی
ای پرچمت در پنجه ی شیران
می بوسمت ای خاک من ایران

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ ریشه در خاک

(10) »  ♬ پیوند ریشه در خاک  ♬

من اینجا ریشه در خاکم
من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم
من اینجا تا نفس باقیست می مانم
من از اینجا چه می خواهم نمی دانم
امید روشنایی گر چه در این تیره گی ها نیست
من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم
من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی
گل بر می افشانم
من اینجا روزی آخر از س تیغ کوه چون خورشید
سرود فتح می خوانم

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی


آهنگ ایران

(11) »  ♬ هاشم بافقی ایران  ♬

حال عجیبی دارم این روزا
ی حالی که نمیشه درکش کرد
کم کم دارم ساکم رو میبندم
ایرانی که نمیشه ترکش کرد
میخوام برم اما نمیتونم
من عاشق تمام ایرانم
ایران غمگین کل دنیام
وقتی نباشه من یه ویرانم
ایران با کوچه خیابوناش
گاهی برای من یه تسکینه
ایران احساسم رو میفهمه
چون مثل من همیشه غمگینه
از غم درت میارم من روزی
من ابرومو پای تو میدم
من عاشق تمام ایرانم
من خواب بهتری برات دیدم
حق منو تو بیشتر از اینه
باید یه کشور رو به فرداشی
دنیای کوچیک منی آره
باید بری رو قله تنها شی
باید به پا خیزند جونونت
ایران رو باید واسه فردا ساخت
امروز اگه یادت بره فردا
راهی نمیمونه برات جز باخت

دانلود با کیفیت اصلی دانلود با کیفیت معمولی

دانلود همه آهنگ ها در یک فایل

امتیاز بده گلم

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا:

هنوز امتیازی ثبت نشده رفیق

دانلود از ملودی مانیا نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.